Monitorul Oficial Local

UAT Comuna Băgaciu

Județul Mureș

Statutul Unității Administrativ Teritoriale

Datele de identificare și elementele prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge de alte unitați similare.

Vizualizare documente

Regulamentele privind procedurile administrative

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și proiectele de hotărâri ale Consiliului Local, cât și dispozițiile primarului.

Vizualizare documente

Hotărârile Consiliului Local

Hotarârile Consiliului Local atât cele cu caracter normativ, cât și cele cu caracter individual.

Vizualizare documente

Dispozițiile primarului

Actele administrative emise de primar, precum Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții și Registrul pentru evidența dispozițiilor.

Vizualizare documente